POLITYKA PRYWATNOŚCI


Dane osobowe

Szanowny Kliencie,

W dniu 25.05.2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. ( zwane dalej RODO ).
Informujemy, że bezpieczeństwo Twoich danych od zawsze było dla nas sprawą priorytetową. Wyprzedzając wszelkie przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych zawsze robiliśmy to w sposób możliwie najbezpieczniejszy z poszanowaniem wszelkich praw do prywatności.

Dlatego też obecne dyrektywy nie powodują żadnych poważniejszych zmian w sposobie przetwarzania Twoich danych przez naszą firmę. Jednakże pragniemy poinformować Cię o Twoich prawach przysługujących, które znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Pookys World, z siedzibą na ul. Inżynierskiej 64/30, 53-230 Wrocław, NIP: 697 21 49 106.

Możesz się z nami skontaktować:
– poprzez email: pooky@pooky.pl
– listownie – na adres podany powyżej

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy i przetwarzamy ponieważ zamówiłeś jedną z usług, które oferujemy.

Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Twoich danych jest zapewnienie realizacji oraz dostarczania zamówionych produktów/usług oraz powiadamianie Ciebie o ich statusach. Dane przetwarzane są również dla celów podatkowych oraz księgowych.

Jakie dane przetwarzamy.
Na każdym etapie realizacji naszych usług pozyskujemy oraz przetwarzamy tylko i wyłącznie minimalne i niezbędne dane. Są to: imię, nazwisko, nr telefonu, adres, zamieszkania, adres do korespondencji, opcjonalnie PESEL, rejestrowe dane firmowe.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych oraz ewentualne podmioty upoważnione do przetwarzania tych danych przez administratora, tylko i wyłączenie w ramach realizacji zamówionych przez Ciebie produktów/ usług np. (firmy kurierskie, zakłady ubezpieczeń, operatorzy domen, dostawcy usług hostingowych)

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz przez czas, który wymagany jest odrębnymi przepisami dla celów sprawozdawczości oraz kontroli podatkowej przez organy administracji państwowej.

Twoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci określone uprawnienia:

Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Na stronie www wykorzystujemy oprogramowanie analityczne Google Analytics. W tym przypadku możemy przekazać Twój adres IP firmie Google LLC ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ze względu na specyfikę działania rozproszonego systemu obsługi, dane mogą również być przetwarzane z wykorzystaniem infrastruktury serwerowej Quality Unit LLC ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Czy dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany w formie profilowania w celu lepszego dostosowania sklepu do Twoich potrzeb i podnoszenia jakości obsługi jednak nie wywołuje ono dla Ciebie żadnych skutków prawnych.
Pliki Cookie

Możesz zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze z naszej i innych stron internetowych. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.

Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.
Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową www.allaboutcookies.org, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.

Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funcjonalności naszej strony.

Pooky's world - Facebook Pooky's world - Instagram